Światowy Dzień Drzewa
9 października 2019

W dniu 9 października 2019 r. w klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy przeprowadzony został konkurs przyrodniczo – ekologiczny z okazji światowego ,,Dnia Drzewa,, pod hasłem: ,,Planeta Ziemia – to mój dom”. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z różnorodnością i znaczeniem flory i fauny dla życia człowieka. Rozpoznawali gatunki drzew, wygląd w różnych porach roku na planszach oraz w atlasach. Nazywali gatunki drzew, mając do dyspozycji liście oraz owoce. Utrwalali i poszerzali wiadomości na temat zdolności roślin do samodzielnego wytwarzania pokarmu, wydzielania tlenu niezbędnego do życia ludziom i zwierzętom oraz pochłaniania dwutlenku węgla, kurzu, pyłów, spalin, czyli oczyszczania powietrza. Przeprowadzili doświadczenie, podczas którego mogli przekonać się, jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać bez tlenu koniecznego do życia, a dostarczanego przez tzw. ,,zielone płuca,, naszej planety, czyli drzewa.

Ewa Tarnowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03