SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Światowy Dzień Języka Ojczystego

Światowy Dzień Języka Ojczystego
3 marca 2021

21 lutego obchodzimy Światowy Dzień Języka Ojczystego , ustanowiony przez UNESCO 17.11.1999 roku jako coroczne święto. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. W Polsce w 2012 roku wystartowała kampania społeczna Ojczysty – dodaj do ulubionych zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego. Kampania ma na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę. W bieżącym roku święto to przebiegało pod hasłem: „Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej i integracji społecznej”. Język to nasze wspólne dobro, dlatego IV Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Branżowa I postanowiły wspólnie zastanowić się nad jego kondycją, przemianami i ochroną. Uczniowie wzięli udział w prelekcjach i warsztatach zorganizowanych na terenie Ośrodka. Wspólnie przypomnieli sobie o bogactwie i różnorodności językowej. Uzyskana podczas spotkania wiedza podkreśliła wartość języka dla rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzkości. Warsztaty uświadomiły uczniom dużą wartość edukacji językowej i jej wpływ na codzienność. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do ochrony języka ojczystego oraz do promowania wielojęzyczności.

Aneta Pukacz , Anna Nowak

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03