SOSW Aktualności - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Światowy Miesiąc Autyzmu – Szkoła Branżowa

Światowy Miesiąc Autyzmu – Szkoła Branżowa
5 kwietnia 2018

10 kwietnia 2018 r.
Przyłączając się do akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu prosimy aby wszyscy Nauczyciele oraz Uczniowie SOSW byli ubrani na niebiesko.

godzina 9.00, aula:

SOSW Dąbrowa Górnicza- na niebiesko dla autyzmu
1. Spotkanie wszystkich uczniów SOSW wraz z nauczycielami na auli;
2. Powitanie wszystkich zgromadzonych osób przez Dyrektora Ośrodka mgr Violettę Trzcinę;
3. Czym jest Światowy Miesiąc Autyzmu – krótka prelekcja – M. Morchat, A. Nowak;
4. „Kwiatowa wróżka” – występ dzieci przedszkolnych – g. I,VI,VII,IX,XI, XII, XV – A. Roch, K. Imielska;
5. „Djembe” – występ uczniów na bębnach – M. Zyśko;
6. Zaproszenie wszystkich zgromadzonych osób do wspólnego „Niebieskiego zdjęcia” – A. Lorenc, M. Morchat.
(teren przyszkolny lub sala gimnastyczna -w zależności od pogody)

godzina 10.30 – 12.00 Pawilon 7 (SP zet)
WARSZTATY przeznaczone dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
1. Warsztaty florystyczne – D. Łuksza-Kamracka, M. Miller
2. Programowanie z robotami – A. Nowak
3. Kreatywny świat. Warsztaty plastyczne – E. Podraza, S. Sikora-Iskra, K. Pluta
4. Logorytmika. Tańczymy i ćwiczymy razem – A. Zyguła-Niciarz, K. Borzęcka, M. Sobieraj, A. Barańska
5. Masaż relaksacyjny Shantala – M. Morchat
6. Sensoplastyka- pobudzamy zmysły – K. Andrzejewska, J. Romanowicz
7. Wiosenne warsztaty plastyczno-sensoryczne – M. Pronobis- Żak, M. Romanek
8. Warsztaty kulinarne – S. Wysługocka, M. Michałczyk
9. Arteterapia – M. Regulska-Lis, D. Sosnowska, M. Sobieraj

godzina 10.30-12.30 (SP n/s I-III)
1.„Żywy napis” – napis „autyzm” z ciał uczniów, film ze zdjęć z działań– duża sala gimnastyczna
2. Projekcja fragmentów filmu „W głowie się nie mieści” z konkursem plastycznym „Ja i moje emocje”
– stanowiska plastyczne, różne techniki – aula
3. Wystawa pokonkursowa
4. Ścieżka sensoryczna – dla uczniów neurotypowych
– A. Orligóra-Helwig, A. Kuzior-Hohn, W. Wojtyra-Bębenek, K. Zmysłowska

godzina 16.30 – 18.00 s. P7 0.26 (SP zet)
PUNKT KONSULTACYJNY AUTYZM TEAM
Warsztaty: Zobaczyć, usłyszeć, poczuć – jak osoby ze spektrum autyzmu postrzegają rzeczywistość?
– M.Morchat

12 kwietnia 2018r.
godzina 15.30- 17.00 s. P7 0.06 (SP zet)
PUNKT KONSULTACYJNY z zakresu Alternatywnych Metod Komunikacji
Warsztaty: Zachowania trudne a komunikacja AAC
– A. Nowak

13 kwietnia 2018 r.
godzina 15.00 (Przedszkole)
Warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych: Trudny zawód – Rodzic.
– A. Roch, K. Imielska

17 kwietnia 2018 r.
godzina 15.00 – 17.00 (SP n/s I-III)
1.Konsultacje dla rodzin i nauczycieli uczniów w spectrum autyzmu – dla środowiska lokalnego

Biblioteczka autyzmu.
–A. Kuzior-Hohn, V. Wojtyra-Bębenek, M. Bartosiewicz, R. Piotrowicz, B. Górna, M. Sapota, M. Kołtońska, M. Bierońska, K. Zmysłowska, A. Orligóra-Helwig

2. Warsztaty „Trudności i zadania rodzicielskie z młodszym dzieckiem z autyzmem” – dla rodziców dzieci młodszych z autyzmem (przedszkole i I etap edukacyjny), dla środowiska szkolnego i lokalnego
–K. Zmysłowska, M. Sapota

18 kwietnia 2018 r.
godzina 10.00 (SP n/s I-III)
Plener arteterapii (teren przyszkolny lub sala gimnastyczna)
–M. Bierońska, M. Bartosiewicz

23 kwietnia 2018 r.
Szkolny Dzień Radości Dumy i Satysfakcji (według scenariusza SP n/s IV-VII)
Lekcja pierwsza- aula:
1. Powitanie dzieci i nauczycieli, uzasadnienie intencji spotkania oraz wyjaśnienie celowości ubioru stroju z akcentem niebieskim.
2. Ułożenie napisu „AUTYZM” z rozsypanych puzzli literowych, głośne odczytanie napisu
3. Wspólne oglądanie filmu Fundacji Synapsis „ Poznaj Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan”
4. Przeczytanie wiersza „Moje dziecko”, autorstwa Marty De Bruin.
5. Krótka prezentacja multimedialna charakteryzująca osoby ze spektrum autyzmu.
6. Quiz o tematyce autyzmu.
Lekcja druga- zajęcia w klasach- zajęcia relaksacyjne i wyciszające – Zabawy i ćwiczenia, które pomagają.
Lekcja trzecia- zajęcia w klasach- zabawy – Edukacja Twojego dziecka, mam swój świat – ćwiczenia i zabawy dziecka autystycznego: „Czarodziejski worek”, „Spacer po ścieżce sensorycznej”, „Zaburzone zmysły- jak funkcjonują? Dotyk”.
Lekcja czwarta- zajęcia w klasach- zajęcia plastyczne – Dzień z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi to dzień, którego nie można przewidzieć do końca.
Lekcja piąta- zajęcia w klasach- zajęcia dydaktyczne – Poczuj to co czują dzieci z autyzmem.
Lekcja szósta, siódma, ósma
– zajęcia w ramach koła plastycznego w szkole i w internacie – Dlaczego podskakuję?
– zajęcia w ramach zajęć koła muzycznego oraz zajęć rewalidacyjnych- muzykoterapia – Co mi w duszy gra?
Wykonanie prac plastycznych na aukcję NIECODZIENNYCH DZIEŁ SZTUKI.
Nagranie krótkich materiałów EFEKT MOCARTA pod kierunkiem nauczyciela muzyki, zajęć rewalidacyjnych (muzykoterapia)

godzina 15.00 – 17.00 (SP n/s IV-VII)
1. Warsztaty dla rodziców: Dzień Dziecka Autystycznego.
2. Warsztaty dla nauczycieli, konsultacje psychologiczno – pedagogiczne: Zostań Moim Aniołem, bo dzięki Aniołom tworzymy lepszy świat dla dzieci z autyzmem.
– A.Wojtowicz, K. Mazurkiewicz-Kocoń, M. Zagała, D. Nocoń, A. Pajkert – Skadłubowicz, K. Kowalska, J. Kuśmierska, D. Siemiątkowska, A. Mucha, A. Marko – Lech, T. Leśniak

24 kwietnia 2018 r.
godzina 10.00 (LO, Gim n/s)
Akcja „Błękitna Wstążka”
Prelekcja „Autystyczny- czyli jaki?”

godzina 10.00 (Branżowa Szkoła I Stopnia)
Akcja „Niebieski Tulipan”- Plac Wolności Dąbrowa Górnicza (PKZ)
– D. Krzystanek-Żak, R. Piotrowicz

25 kwietnia 2018 r.
(Rehabilitacja)
Warsztaty – Autyzm – życie w świecie oszukiwanym przez zmysły – dla klas SP n/s 1-6
– M. Podsiadło

26 kwietnia 2018 r.
godzina 10.00 aula (SP n/s I-III)_
Warsztaty teatralne- scenki dramowe o charakterze treningu umiejętności społecznych (zdjęcia, filmy)
–A. Orligóra-Helwig, M. Kołtońska, R. Piotrowicz

PLAKAT – MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU – SOSW DĄBROWA GÓRNICZA
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03