Baza

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 zajmuje nowoczesny, dwupiętrowy budynek wyposażony w windy i podjazdy. Teren Szkoły jest ogrodzony i monitorowany, a dla wygody gości dostępne są miejsca parkingowe. Organizujemy dojazd dla naszych uczniów do i ze Szkoły, w tym wychowanków poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dysponujemy szeroką bazą dydaktyczną, bogatym księgozbiorem, przestronnymi salami oraz specjalistycznymi pomocami. Sale szkolne są odpowiednio dostosowane i doposażone w sprzęt audiowizualny (odtwarzacze cd i magnetofony, projektory multimedialne i ekrany), pomoce dydaktyczne przystosowane do możliwości percepcyjnych dzieci. Szkoła Podstawowa nr 1 korzysta z bazy Ośrodka (basen, fizjoterapia, hydroterapia). Czas wiosenno-letni sprzyja zajęciom na zewnętrznych boiskach i placach zabaw, tam też organizowane są szkolne uroczystości o charakterze plenerowym. W placówce nasi podopieczni mogą korzystać z sal gimnastycznych, auli czy bezpłatnych świetlic czynnych w godz. od 6.30-16.30. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 znajdują się również: gabinet psychologa i pedagoga, gabinet pielęgniarki szkolnej, kuchnia i obszerna stołówka, biblioteka, salki czynności pielęgnacyjnych, Pracownia Doświadczania Świata, tyfloakustyczna i wiele innych. Szkoła prowadzi również nauczanie indywidualne dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych.

Szkoła Podstawowa 1 – 3

Szkoła Podstawowa 4 – 8

Szkoła Podstawowa ZET

Szkoła Podstawowa

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03