SP 1-3

REGULAMIN XIV KONKURSU MIEJSKIEGO
„LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

Organizatorzy konkursu:
Dominika Wasilewska
Justyna Misiek

Cele konkursu:
– Rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności,
– wzmacnianie wiary we własne możliwości,
– zachęcenie uzdolnionych literacko i plastycznie uczniów do działań twórczych,
– motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
– wyłonienie talentów plastycznych i literackich.

Adresaci konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej.
Grupa I – klasy I-III (prace plastyczno – literackie)
Grupa II – klasy IV-VIII (prace literacko- plastyczne)
Praca konkursowa powinna być samodzielna, nienagrodzona w innych konkursach i niepublikowana, format prac dowolny.

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres szkoły: SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Ul Swobodna 59 41-300 Dąbrowa Górnicza (z dopiskiem KONKURS
MIEJSKI ,,LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”) do dnia 10.12.2021r.
Tel. (32) 261-22-45, 791 350 015.

Ogłoszenie wyników konkursu:
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie do 15.12.2021r
Uwagi dodatkowe:
– Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę,
– rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
– osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie, nagrody wysłane do danej szkoły.
Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na publikacje pracy oraz danych ucznia na stronie internetowej SOSW w Dąbrowie Górniczej/ Facebook – informacja dotyczy tylko szkoły/ imienia ucznia/ klasy. Załącznik nr 1

– wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

REGULAMIN XIV KONKURSU MIEJSKIEGO „LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”
KARTA UCZESTNIKA W KONKURSIE MIEJSKIM „LIST DO ŚWIĘTEGO
ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRACY ORAZ DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA

Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. To bardzo ważny dzień dla naszej planety ale i dla nas jej mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z relacja z działań klas 1-3. https://m.youtube.com/watch?v=rNSNT5l6kJ0&feature=share

Niespodzianka dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Z okazji Świąt Wielkanocnych uczniowie klas I-III przygotowali niespodziankę dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Kolorowe kartki z życzeniami sprawiły pensjonariuszom wiele radości. Zobacz: https://youtu.be/0Lt8pqQiyZo

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych… Zobacz: https://youtu.be/AXq59Z06vko

Zimę już żegnamy, więc Marzannę wykonamy…

W klasach 1-3 Szkoły Podstawowej odbył się konkurs na najpiękniejszą Marzannę…rezultaty obejrzyjcie sami… https://www.youtube.com/watch?v=aecmI0yt_0E

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

22 marca obchodziliśmy Dzień Nowych Technologii w Edukacji. W tym dniu wykonaliśmy szereg różnorodnych aktywności…było bardzo ciekawie, ale to możecie ocenić sami! Zapraszamy na relację z tego wydarzenia. https://www.youtube.com/watch?v=WR9QI1EO2IQ

ZAKOŃCZYLI PROJEKT
PRZYGODA W KINIE
ŻYCZENIA WIELKANOCNE 1-3
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY KLAS I-III
PIERWSZOKLASIŚCI W SZKOLNEJ BIBLIOTECE
INNOWACJA PEDAGOGICZNA MOJE MIASTO
PIERWSZY GRUDNIOWY TYDZIEŃ KLASY 2C
ANDRZEJKI W KLASIE 2 C
PRZED POWROTEM DO NAUKI STACJONARNEJ 2C 
LISTOPADOWO 2C
KONKURS FOTOGRAFICZNY – 1-3
DYPLOMY – KONKURS FOTOGRAFICZNY
DYPLOM – SKARBONKA POMYSŁÓW
ZAJĘCIA W KLASIE 2C
JESIENNE ZAJĘCIA KL. 2 C
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03