Nauczyciele

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2019/2020

Największym atutem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 jest wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna czyli zespół nauczycieli i specjalistów, którzy posiadają zarówno wykształcenie w zakresie nauczanych przedmiotów lub terapii oraz przygotowanie do specjalistycznej pracy z uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Chcąc w pełni odpowiadać na potrzeby uczniów – nauczyciele na bieżąco doskonalą swoje umiejętności na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, warsztatach czy konferencjach metodycznych. Zarówno nauczyciele, jak i terapeuci wciąż poszukują nowych, niekonwencjonalnych metod i form pracy z uczniem z niepełnosprawnością, są pełni zapału i zaangażowania, w codziennej pracy realizują wiele ciekawych pomysłów i projektów.

Wychowawcy klas 1-3

dyrektor

Violetta Trzcina

zastępca dyrektora

Anna Caputa

wychowawca Klasa 1a

Justyna Werner

wychowawca Klasa 1b

Justyna Niwińska

wychowawca Klasa 1c

Agnieszka Pasternak

wychowawca Klasa 1d

Beata Górna

wychowawca Klasa 1e

Monika Adamczyk

wychowawca Klasa 2a

Marta Jankowiak

wychowawca Klasa 2b

Grażyna Kaziuk

wychowawca Klasa 2c

Marta Sumera

wychowawca Klasa 2d

Agnieszka Tabor

wychowawca Klasa 2e

Joanna Suszko

wychowawca Klasa 3a

Edyta Majewska

wychowawca Klasa 3b

Ewa Wołos

wychowawca Klasa 3c

Wioletta Ożóg

wychowawca Klasa 3d

Katarzyna Zmysłowska

wychowawca Klasa 3e

Benita Mikołajczyk

wychowawca Klasa 3f

Magdalena Kołtońska

 Wychowawcy klas 4 – 6

dyrektor

Violetta Trzcina

zastępca dyrektora

Monika Dziopa

wychowawca Klasa 4A

Dorota Siemiątkowska

wychowawca Klasa 4B

Magdalena Juszczak

wychowawca Klasa 4C

Bożena Muszyńska

wychowawca Klasa 5A

Barbara Szufryn

wychowawca Klasa 5B

Jadwiga Tarchalska

wychowawca Klasa 5C

Joanna Wyjadłowska

wychowawca Klasa 5D

Marek Kot

wychowawca Klasa 5E

Marzena Sobieraj

wychowawca Klasa 5F

Iwona Skubis

wychowawca Klasa 5G

Agnieszka Zyguła – Niciarz

wychowawca Klasa 6A

Marta Szewc

wychowawca Klasa 6B

Artur Wierzbowski

wychowawca Klasa 6C

Dorota Nocoń

wychowawca Klasa 6D

Kamila Mazurkiewicz – Kocoń

wychowawca Klasa 6E

Anna Malara

wychowawca Klasa 6F

Bartosz Gałęziowski

 Wychowawcy klas 7 – 8

dyrektor

Violetta Trzcina

zastępca dyrektora

Adrianna Włodarska

wychowawca Klasa 7A

Mariola Falis-Bohdanowicz

wychowawca Klasa 7B

Katarzyna Rogowicz

wychowawca Klasa 7C

Marta Wierzbowska

wychowawca Klasa 7D

Monika Kubicka- Pytasz

wychowawca Klasa 7E

Monika Zagała

wychowawca Klasa 8A

Ewa Trepka

wychowawca Klasa 8B

Justyna Dziekańska

wychowawca Klasa 8C

Cezary Małolepszy

wychowawca Klasa 8D

Elżbieta Poręba

wychowawca Klasa 8E

Wioleta Kowalska-Nizioł

wychowawca Klasa 8F

Izabela Szymańska

wychowawca Klasa 8G

Anna Bochenek

Wychowawcy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

dyrektor

Violetta Trzcina

zastępca dyrektora

Marta Pronobis-Żak

wychowawca Klasa 1 Az

Aneta Nowak

wychowawca Klasa 1 Bz

Joanna Romanowicz

wychowawca Klasa 1 Cz

Katarzyna Wdówczyk

wychowawca Klasa 3 Az

Stella Sikora – Iskra

wychowawca Klasa 3 Bz

Marta Sobczyk

wychowawca Klasa 3 Cz

Edyta Podraza

wychowawca Klasa 3 Dz

Żaneta Jagielska

wychowawca Klasa 3 Ez

Dorota Łuksza – Kamracka

wychowawca Klasa 3 Fz

Marlena Regulska – Lis

wychowawca Klasa 4 Az

Dagmara Sosnowska

wychowawca Klasa 5 Az

Katarzyna Pluta

wychowawca Klasa 5 Bz

Sandra Wysługocka

wychowawca Klasa 5 Cz

Marlena Kudelska

wychowawca Klasa 5 Dz

Aneta Maciejewska – Durlik

wychowawca Klasa 6 Az

Katarzyna Borzęcka

wychowawca Klasa 6 Bz

Magdalena Wiśniewska

wychowawca Klasa 7 Az

Monika Chudek

wychowawca Klasa 7 Bz

Marzena Miller

wychowawca Klasa 8 Az

Natalia Kuźmińska

wychowawca Klasa 8 Bz

Magdalena Piżuch

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03