Nauczyciele

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2018/2019

Największym atutem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 jest wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna czyli zespół nauczycieli i specjalistów, którzy posiadają zarówno wykształcenie w zakresie nauczanych przedmiotów lub terapii oraz przygotowanie do specjalistycznej pracy z uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Chcąc w pełni odpowiadać na potrzeby uczniów – nauczyciele na bieżąco doskonalą swoje umiejętności na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, warsztatach czy konferencjach metodycznych. Zarówno nauczyciele, jak i terapeuci wciąż poszukują nowych, niekonwencjonalnych metod i form pracy z uczniem z niepełnosprawnością, są pełni zapału i zaangażowania, w codziennej pracy realizują wiele ciekawych pomysłów i projektów.

Wychowawcy klas 1-3

dyrektor

Violetta Trzcina

zastępca dyrektora

Anna Caputa

wychowawca Klasa 1a

Marta Jankowiak

wychowawca Klasa 1b

Grażyna Kaziuk

wychowawca Klasa 1c

Marta Sumera

wychowawca Klasa 1d

Justyna Kuśmierska

wychowawca Klasa 1e

Joanna Suszko

wychowawca Klasa 2a

Edyta Majewska

wychowawca Klasa 2b

Ewa Wołos

wychowawca Klasa 2c

Wioletta Ożóg

wychowawca Klasa 2d

Katarzyna Zmysłowska

wychowawca Klasa 3a

Benita Mikołajczyk

wychowawca Klasa 3b

Małgorzata Bartosiewicz

wychowawca Klasa 3c

Magdalena Kołtońska

wychowawca Klasa 3d

Beata Górna

wychowawca Klasa 3e

Justyna Werner

wychowawca Klasa 3f

Justyna Niwińska

 Wychowawcy klas 4 – 8

dyrektor

Violetta Trzcina

zastępca dyrektora

Agnieszka Pasternak, Jolanta Nowak

wychowawca Klasa 4A

Barbara Szufryn

wychowawca Klasa 4B

Jagoda Tarchalska

wychowawca Klasa 4C

Joanna Wyjadłowska

wychowawca Klasa 4D

Marek Kot

wychowawca Klasa 4E

Marzena Sobieraj

wychowawca Klasa 4F

Iwona Skubis

wychowawca Klasa 4G

Agnieszka Zyguła – Niciarz

wychowawca Klasa 5A

Marta Szewc

wychowawca Klasa 5B

Artur Wierzbowski

wychowawca Klasa 5C

Dorota Nocoń

wychowawca Klasa 5D

Kamila Mazurkiewicz-Kocoń

wychowawca Klasa 5E

Anna Malara

wychowawca Klasa 6A

Mariola Falis-Bohdanowicz

wychowawca Klasa 6B

Katarzyna Rogowicz

wychowawca Klasa 6C

Marta Wierzbowska

wychowawca Klasa 6D

Monika Kubicka – Pytasz

wychowawca Klasa 6E

Monika Zagała

wychowawca Klasa 7A

Ewa Trepka

wychowawca Klasa 7B

Justyna Dziekańska

wychowawca Klasa 7C

Cezary Małolepszy

wychowawca Klasa 7D

Elżbieta Poręba

wychowawca Klasa 7E

Wioleta Kowalska-Nizioł

wychowawca Klasa 7F

Izabela Szymańska

wychowawca Klasa 7G

Anna Bochenek

wychowawca Klasa 8A

Sylwia Wolska

wychowawca Klasa 8B

Justyna Markiewicz

wychowawca Klasa 8C

Magdalena Machelska

wychowawca Klasa 8D

Justyna Mróz

wychowawca Klasa 8E

Adrianna Włodarska

wychowawca Klasa 8F

Bożena Muszyńska

Wychowawcy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

dyrektor

Violetta Trzcina

zastępca dyrektora

Agnieszka Michoń

wychowawca Klasa 1 Az

Marlena Regulska – Lis

wychowawca Klasa 1 Bz

Magdalena Kwiecień

wychowawca Klasa 2 Az

Stella Sikora – Iskra

wychowawca Klasa 2 Bz

Aneta Nowak

wychowawca Klasa 2 Cz

Edyta Podraza

wychowawca Klasa 2 Dz

Żaneta Jagielska

wychowawca Klasa 3 Az

Dorota Łuksza – Kamracka

wychowawca Klasa 3 Bz

Dagmara Sosnowska

wychowawca Klasa 4 Az

Aneta Maciejewska-Durlik

wychowawca Klasa 4 Bz

Agnieszka Kostecka

wychowawca Klasa 4 Cz

Sandra Wysługocka

wychowawca Klasa 5 Az

Marta Pronobis-Żak

wychowawca Klasa 5 Bz

Magdalena Wiśniewska

wychowawca Klasa 5 Cz

Beata Hałambiec

wychowawca Klasa 6 Az

Katarzyna Borzęcka

wychowawca Klasa 7 Az

Aleksandra Gałczyńska

wychowawca Klasa 7 Bz

Marzena Miller

wychowawca Klasa 7 Cz

Natalia Kuźmińska

wychowawca Klasa 8 Az

Joanna Romanowicz

wychowawca Klasa 8 Bz

Magdalena Piżuch

Wychowawcy grup rewalidacyjno-wychowawczych

dyrektor

Violetta Trzcina

zastępca dyrektora

Anna Caputa

grupa nr I

Monika Piekutowska

grupa nr II

Magdalena Kołtan

grupa nr III

Dorota Duda

grupa nr IV

Ewa Hyla

grupa nr V

Magdalena Podsiadło Jasicka

grupa nr VI

Magdalena Sączewska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03