Rodzice

ZMIANA TEMATU PEDAGOGIZACJI 15.05.2019
ULOTKA – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I CYFROWEGO UCZNIÓW NA TERENIE SOSW
BEZPIECZNA SZKOŁA – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
GDZIE SZUKAĆ POMOCY ? – TELEFONY ZAUFANIA
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA ZIELONĄ SZKOŁĘ
RODZICE RODZICOM – „NIEBIESKIE DRZWI” – SPOTAKANIE DLA RODZICÓW 03.04.2019
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – RODZIC SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – OSÓB UPOWAŻNIONYCH SZKOŁA ART 14 bez podpisu ADO.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
GODZINY DYŻURÓW PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE 
GODZINY LEKCJI ORAZ PRZERW
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 klasy 1-3
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 klasy 4-8
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
LIST MEN I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW 2018/2019 SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TORNISTRA
AGRESJA – JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI DZIECKA
SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY
SZKOŁA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS IV-VIII
DZIEŃ ZIEMNIAKA U „DEBEŚCIAKA”
„MODA NA DOBRO” – SPOTKANIE Z RODZICAMI
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03