Rodzice

DOBRY START 300 dla ucznia – List Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz MEN
DOBRY START 300 dla ucznia – ulotka
WYPRAWKA SZKOLNA – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
WYPRAWKA SZKOLNA – UCHWAŁA RADY MINISTRÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – RODZIC SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – OSÓB UPOWAŻNIONYCH SZKOŁA ART 14 bez podpisu ADO.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
GODZINY DYŻURÓW PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE 
GODZINY LEKCJI ORAZ PRZERW
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 klasy 1-3
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 klasy 4-8
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
LIST MEN I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW 2018/2019 SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TORNISTRA
AGRESJA – JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI DZIECKA
SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY
SZKOŁA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS IV-VIII
DZIEŃ ZIEMNIAKA U „DEBEŚCIAKA”
„MODA NA DOBRO” – SPOTKANIE Z RODZICAMI
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03