SOSW Szkoła podstawowa Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski 2019-2020

W naszej szkole SU działa wielostronnie tworząc sekcje zadaniowe skupiające przedstawicieli uczniów z poszczególnych klas: organizacyjną, kulturalną, społeczną, porządkową. Nasz cel to rozwijanie samorządności i aktywności społecznej dzieci w taki sposób, aby stały się współorganizatorami szkolnego życia. Na szczególną uwagę zasługuje: wdrażanie uczniów do demokratycznych form współżycia, współorganizowania uroczystości szkolnych, okolicznościowych apeli, projektów edukacyjnych, konkursów, wystaw, działanie na polu wolontariatu.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W KLASACH 4 – 8 NA ROK 2019/2020
KRÓTKO I NA TEMAT CZYLI CO SIĘ DZIAŁO W I SEMESTRZE W SP Z INICJATYWY SU
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03