Baza

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest nowoczesną placówką dysponującą bogatym zapleczem dydaktycznym. Wyposażona jest w przestronne sale dydaktyczne i pracownie praktyczne przystosowane do realizacji obowiązku szkolnego uczniów z licznymi niepełnosprawnościami. Posiada:

• Klasopracownie
• Pracownie komputerową
• Pracownie przysposobienia do pracy:
• Pracownia tkactwa
• Pracownia ceramiki
• Pracownia obróbki drewna
• Pracownia dekoratorstwa
• Pracownia gospodarstwa domowego
• Gabinet psychologa
• Gabinet pedagoga
• Gabinet logopedy
• Gabinet terapeutyczny do prowadzania zajęć rewalidacyjnych
• Gabinet Biofeedback EEG

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z:

• Rehabilitacji
• Gimnastyki korekcyjnej
• Internatu
• Sal gimnastycznych
• Basenu
• Boiska szkolnego
• Jadalni
• Biblioteki
• Terenu rekreacyjnego wokół Ośrodka
• Zaplecza ogrodniczego Ośrodka

Sale oraz gabinety wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny umożliwiający wszechstronną edukację i rewalidację. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom warunki do indywidualnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego w oparciu o profesjonalne metody pracy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej. Uczy pracy i przygotowuje do wykonywania różnych zajęciach w warunkach domowych oraz na wolnym rynku pracy.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03