Rodzice

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SOSW
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE RODZICA 
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 
SCHEMAT KORZYSTANIA Z WEJŚĆ DO OŚRODKA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 NA TERENIE SOSW

INFORMACJE

Szanowni Rodzice

           Pragniemy zapewnić, że doskonale rozumiemy potrzeby Państwa dzieci i sytuację, w jakiej znalazły się Państwa rodziny w czasie pandemii. Prosimy o zrozumienie podjętej decyzji, podyktowanej przede wszystkim troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci, a która ma związek z nasileniem zachorowań na SARS-CoV-2 wśród uczniów a także pracowników Ośrodka – nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz dynamicznym wzrostem potwierdzonych zakażeń w kraju.

          Informujemy, że w sytuacji, gdy wskaźnik zachorowań na SARS-CoV-2 spadnie i bezpieczeństwo oraz zdrowie Waszych dzieci a naszych wychowanków nie będzie tak zagrożone, zajęcia stacjonarne w Ośrodku zostaną przywrócone.

Indywidualne Państwa wnioski i sugestie prosimy kierować do wicedyrektorów.

INFORMACJA MOPS W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY MOPS W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PROGRAMU – MOPS
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
LIST PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ DO RODZICÓW NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU?
PLAKAT
RZĄDOWY PROGRAM – WYPRAWKA SZKOLNA
GRANICE I KONSEKWENCJE
TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE W ODNIESIENIU DO DZIECKA
ULOTKA – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I CYFROWEGO UCZNIÓW NA TERENIE SOSW
BEZPIECZNA SZKOŁA – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
GDZIE SZUKAĆ POMOCY ? – TELEFONY ZAUFANIA
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – RODZIC SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – OSÓB UPOWAŻNIONYCH SZKOŁA ART 14 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – UCZNIA PEŁNOLETNIEGO SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
GODZINY LEKCJI ORAZ PRZERW
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03