Rodzice

DOBRY START 300 dla ucznia – List Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz MEN
DOBRY START 300 dla ucznia – ulotka
WYPRAWKA SZKOLNA – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
WYPRAWKA SZKOLNA – UCHWAŁA RADY MINISTRÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – RODZIC SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – OSÓB UPOWAŻNIONYCH SZKOŁA ART 14 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – UCZNIA PEŁNOLETNIEGO SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
GODZINY DYŻURÓW PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
GODZINY LEKCJI ORAZ PRZERW
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – GIMNAZJUM Z I SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
LIST MEN I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03