Rodzice

Opłaty za żywienie dzieci należy przesyłać na konto:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
GETIN Bank SA
45 1560 0013 2002 7472 2000 0003
tytułem: Wpłata za żywienie – imię i nazwisko dziecka

Szanowni Rodzice!
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, jeśli mają Państwo pytania związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej oraz terminów badań Państwa dzieci, prowadzonych zajęć na terenie poradni prosimy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wszelkie informacje o działalności poradni dostępne są także na stronie internetowej www.poradnia.dabrowa.pl

Numery kontaktowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej:
32 262-38-11;
32 262-53-50;
32 262-38-77;
32 262-53-51;

Pozdrawiamy
Zespół Psychologów i Pedagogów SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej.

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU?
PLAKAT
GRANICE I KONSEKWENCJE
TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE W ODNIESIENIU DO DZIECKA
ULOTKA – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I CYFROWEGO UCZNIÓW NA TERENIE SOSW
BEZPIECZNA SZKOŁA – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
GDZIE SZUKAĆ POMOCY ? – TELEFONY ZAUFANIA
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – RODZIC SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – OSÓB UPOWAŻNIONYCH SZKOŁA ART 14 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – UCZNIA PEŁNOLETNIEGO SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
GODZINY LEKCJI ORAZ PRZERW
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03