Samorząd uczniowski

Samorząd Szkolny Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

W dniu 16 września 2019 r. podczas czwartej godziny lekcyjnej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W wyborach brali udział przewodniczący zespołów klasowych. Obecnych było osiem osób. Zaproponowano cztery kandydatury do funkcji przewodniczącego. Uczestnicy zebrania otrzymali karty do głosowania, na których zakreślali wybraną kandydaturę. Następnie komisja skrutacyjna w osobach Dagmary Górecznej oraz Soni Pałki pod opieką pani Ewy Tarnowskiej zliczyła głosy i oznajmiła, że ilością pięciu głosów przewodniczącą została Marlrna Saternus, zastępcami przewodniczącej zostali: Sonia Pałka oraz Wiktor Szpyra. Wszyscy zebrani pogratulowali swoim przedstawicielom.

Przewodnicząca: Marlena Saternus
Zastępcy: Sonia Pałka, Wiktor Szpyra

Ewa Tarnowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03