Samorząd uczniowski

Samorząd Szkolny Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

W dniu 17 września 2018 r. podczas czwartej godziny lekcyjnej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W wyborach brali udział przewodniczący zespołów klasowych. Obecnych było osiem osób. Zaproponowano pięć kandydatur do funkcji przewodniczącego. Uczestnicy zebrania otrzymali karty do głosowania, na których zakreślali wybraną kandydaturę. Następnie komisja skrutacyjna w osobach Elżbiety Niemiec oraz Eweliny Demidow pod opieką pani Ewy Tarnowskiej zliczyła glosy i oznajmiła, że ilością czterech głosów przewodniczącą została Patrycja Opacka, zastępcami przewodniczącej zostali: Elżbieta Niemiec oraz Wiktor Szpyra. Wszyscy zebrani pogratulowali swoim przedstawicielom.

Przewodnicząca: Patrycja Opacka
Zastępcy: Elżbieta Niemiec, Wiktor Szpyra

Ewa Tarnowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03