#SzkołaPamięta
27 października 2021

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w SOSW w Dąbrowie Górniczej wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”. Akcja organizowana jest już po raz trzeci. Jej celem jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, którzy przyczynili się do odzyskania naszej wolności, szczególnie tych, którzy związani są z historią regionu, społeczności czy też danego miejsca. Przedstawiciele społeczności szkolnej wybrali i zrealizowali dwa spośród kilku proponowanych przez organizatorów działań. Uczniowie klasy 4B i 7C wykonali gazetkę ścienną o Stefanie Piotrowskim, działaczu niepodległościowym, harcerzu, społeczniku. Przygotowali również – pod kierunkiem nauczyciela plastyki – plakaty nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Marta Wierzbowska, Joanna Wyjadłowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03