W Muzeum „Sztygarka”
25 października 2018

W celu poznania historii i dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz kształtowania u uczniów szacunku dla dorobku przeszłych pokoleń uczniowie Szkoły Podstawowej wybrali się 25 października 2018 r. do Muzeum Miejskiego „Sztygarka”. Wraz z panią przewodniczką obejrzeliśmy wystawy stałe prezentowane w muzeum, a trzeba przyznać, że są bardzo różnorodne. Na początek poznaliśmy Historię, co węglem i srebrem pisana, czyli o przemyśle w Zagłębiu Dąbrowskim. Ekspozycja ta zapoznaje z bogactwem dziejów przemysłu naszego miasta. Mogliśmy zobaczyć między innymi zrekonstruowany piec hutniczy oraz średniowieczne narzędzia. Z opowieści pani przewodnik dowiedzieliśmy się o złożoności procesu wytopu metali. Najcenniejszym eksponatem wystawy jest odkryty podczas badań archeologicznych w 2006 r. „Skarb Hutnika” o ogromnej wartości poznawczej i materialnej. W jego skład wchodzi ponad tysiąc srebrnych monet i blisko dwa kilogramy srebra. Zapoznawszy się z początkami przemysłu na terenie Dąbrowy Górniczej, przeszliśmy do dalszych sal, gdzie zaprezentowane są eksponaty pochodzące z XIX i XX wieku. Dowiedzieliśmy się o największej XIX wiecznej inwestycji przemysłowej na terenie miasta, jakim była huta „Bankowa”. Poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat takich zakładów jak kopalnia Reden, Ksawery, Paryż czy Flora. Następnie obejrzeliśmy wystawę poświęconą Osobliwościom fauny i flory na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej ukazującą skamieliny jurajskiego morza, przede wszystkim szczątki fauny okresu mezozoicznego. Dowiedzieliśmy się, iż na terytorium Polski żyły Mamuty włochate. Wędrując na południe w poszukiwaniu pożywienia, przechodziły przez obszar dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego i Dąbrowy Górniczej. Kolejna wystawa, jaką obejrzeliśmy nosi tytuł Jak żył rolnik i górnik na ziemi zagłębiowskiej. Mogliśmy zobaczyć wnętrza ówczesnych chat i domów. Szczególnie wszystkich przypadła do gustu wystawa poświęcona Indiom, choć przez chwilę mieliśmy okazję poczuć się jak na dalekim Oriencie. Po zakończeniu zwiedzania wzięliśmy udział w warsztatach teatralnych. Nasi uczniowie i nauczyciele mieli możliwość poczuć się jak profesjonalni aktorzy przed występem ćwicząc m.in. prawidłową dykcje, łamańce językowe i wykonując ćwiczenia usprawniające aparat mowy. Dowiedzieliśmy się jak aktorzy pracują w teatrze z lalkami, kukłami czy pacynkami. Udział w lekcjach muzealnych umożliwia przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dlatego też nie była to ostatnia nasza wizyta w muzeum.

Joanna Wyjadłowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03