SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Ważne – Informacja o rekrutacji dla uczniów kl. VIII

Ważne – Informacja o rekrutacji dla uczniów kl. VIII
19 czerwca 2020

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przypomina o rozpoczętej w dniu 15 czerwca 2020 r. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Ponadto informujemy, że do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe, natomiast do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 należy złożyć wraz z dokumentami wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dokonują rejestracji
na stronie: https://slaskie.edu.com.pl wybierając opcję: Zgłoś kandydaturę.

Następnie:
• Zgłaszają kandydaturę wypełniając formularz rekrutacyjny
• Tworzą listę preferencji szkół
• Drukują wniosek

Terminy stosowane w rekrutacji oznaczają:

LISTA PREFERENCJI — uszeregowana według kolejności istotności (od tego, na którym kandydatowi zależy najbardziej do tego, na którym zależy mu najmniej) lista oddziałów, do których kandydat chce się ubiegać o przyjęcie w ramach rekrutacji. Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej maksymalnie trzy szkoły w Dąbrowie Górniczej, a w nich dowolną ilość oddziałów, a następnie do listy preferencyjnej może dodać szkoły z dowolną ilością oddziałów z innych miast.

SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU — szkoła prowadząca oddział wskazany przez kandydata na pierwszym miejscu listy preferencyjnej. Szkoła pierwszego wyboru prowadzi obsługę danego kandydata — przyjmuje od niego dokumenty oraz dokonuje ich weryfikacji.

WNIOSEK — dokument stanowiący formalne zgłoszenie do procesu rekrutacji, składany w szkole pierwszego wyboru.

Wniosek do dąbrowskich szkół ponadpodstawowych kandydat może złożyć za pomocą jednej z niżej wymienionych form:
1. osobiście w szkole pierwszego wyboru,
2. w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e-mail.
3. w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.

Na stronie internetowej pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be znajduje się film prezentujący obsługę systemu naboru elektronicznego przez kandydata.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – INFORMACJE DO POBRANIA
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03