Baza

BAZA LOKALOWA REHABILITACJI

BAZA LOKALOWA WWR

BIOFEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK jest bezinwazyjną metodą terapeutyczną usprawniającą pracę mózgu. Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, oznacza możliwość modyfikowania procesu fizjologicznego i nadawania mu pożądanego kierunku, poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących parametrów tego procesu. Zasada działania EEG Biofeedback polega na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta, podłączonego poprzez elektrody do systemu. Pacjent kontroluje przebieg wideogry lub filmu wyłącznie poprzez swój umysł.

Cele metody EEG Biofeedback:
• wyciszenie psychiczne i emocjonalne;
• nabycie umiejętności zrelaksowania się;
• poprawa stanu zdrowia psychicznego;
• nabycie umiejętności panowania nad własnymi emocjami;
• synchronizacja półkul mózgowych;
• zwiększenie możliwości umysłowych;

Przewidywane efekty:
• poprawa pamięci i sprawniejsze myślenie;
• lepsza koncentracja i zdolność skupiania się;
• podniesienie samooceny;
• większa kreatywność;
• uwolnienie się od lęków i stresów;
• poprawa samopoczucia i nastroju;
• głębsze i spokojniejsze oddychanie;
• lepsze wyniki w nauce;
• panowanie nad zachowaniem i zmniejszenie zachowań agresywnych;

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03