Wycieczka do biblioteki
25 marca 2019

Dnia 25 marca 2019 r. uczniowie klas 4Cz i 3Az, uczestniczyli w wycieczce do Biblioteki Miejskiej Filii nr 5 w Dąbrowie Górniczej. Były to drugie już zajęcia, odbywające się w ramach projektu czytelniczego „Czytanie rozwija wyobraźnię”. Tym razem, tematem spotkania była „Wiosna i jej zwiastuny”. Uczniowie słuchali opowiadań o zmianach zachodzących w przyrodzie i odnajdywali pierwsze oznaki wiosny. Następnie wykonali prace plastyczne przedstawiające kwiaty forsycji. Na zajęciach uczniowie zapoznali się ze zbiorami biblioteki, wypożyczali książki, a tym samym nabywali nawyki czytelnicze. Każde dziecko miało również okazję, przypomnieć sobie zasady zachowania w bibliotece. Czekamy na kolejne spotkanie.

Magdalena Nowak

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03