SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wycieczka do Muzeum Izby Pamięci KWK „Wujek” w Katowicach

Wycieczka do Muzeum Izby Pamięci KWK „Wujek” w Katowicach
8 maja 2018

Dnia 8.05.2018 r. uczniowie drugich klas gimnazjum oraz grupa projektowa „Solidarna Szkoła” uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Izby Pamięci KWK „Wujek” w Katowicach, gdzie brali udział w prelekcjach prowadzonych przez świadków historii – uczestników strajku na kopalni „Wujek” w grudniu 1981 r. Na początku odbyła się krótki wykład dotyczący tła historycznego (historia Solidarności do momentu wprowadzenia stanu wojennego), następnie uczestnik strajku opowiedział nam o wydarzeniach 13 – 16 grudnia 1981 r. na KWK „Wujek”. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie muzeum (makieta, zdjęcia, pamiątki). Po zwiedzeniu odbyła się projekcja filmu z momentu wprowadzenia stanu wojennego oraz film o uczestnikach strajku z grudnia 1981 r., którzy zginęli lub zostali ranni podczas pacyfikacji kopalni. Mieliśmy również okazję zapoznać się z ekspozycją zatytułowaną „Kopalnia strajkuje…” – strajk i pacyfikacja Kopalni „Wujek”. Historia opowiedziana na 26 tablicach zaczyna się planszą o kryzysie, który nastąpił w PRL na przełomie lat 70. i 80. Następnie opisano powstanie związków zawodowych, „karnawał Solidarności”, wprowadzenie stanu wojennego, „odblokowywanie” zakładów pracy strajkujących na terenie województwa katowickiego, pacyfikację kopalni. Każdemu z zastrzelonych dziewięciu górników poświęcono osobną tablicę. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, opowiedziana historia była żywą lekcją historii.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03