Zajęcia – Nigdy więcej
14 maja 2019

14 maja 2019 roku uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych wzięli udział w zajęciach pt.: „Nigdy więcej” w związku z rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim, co było inspiracją do refleksji na temat tolerancji. Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną „Nigdy więcej” wykorzystująca utwór „Hasła” z musicalu Metro oraz film „Nie było żadnej nadziei”, formularze dla uczniów „Kim jestem?” oraz „Jaki jestem”, utwór Campo di Fiori oraz fragmenty opisujące wojenne postawy Polaków wobec Żydów, żonkile do przypięcia do ubrania. Najpierw przedstawiono cel spotkania. Następnie uczniowie wzięli udział w części warsztatowej, podczas której poznali pojęcia: tożsamość, stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm, nietolerancja, ksenofobia, dyskryminacja, antysemityzm, różnorodność. Wykonywali ćwiczenia: „Kim jestem?”, „Etykiety”, „Wizualna biografia”, „Szukanie podobieństw, odkrywanie różnic”. Kolejnym punktem było poznanie tła historycznego antysemityzmu w trakcie wykładu oraz projekcja filmu: „Nie było żadnej nadziei”. Potem zinterpretowano wiersz Czesława Miłosza „Campo di fiori” oraz omówiono postawy Polaków wobec sprawy żydowskiej w czasie II wojny światowej. Podsumowaniem zajęć było zapoznanie młodzieży z jidyszyzmami używanymi w języku potocznym, przypomnienie deklaracji praw człowieka oraz zaprezentowanie ABC….tolerancji. Kulminacyjnym punktem było wręczanie sobie symbolicznych żonkili wraz z deklaracją „Nigdy więcej” dotyczącą wszelkich form nietolerancji, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz Dyrekcja Ośrodka. Poza wymiarem edukacyjnym spotkania, uczniowie niepełnosprawni uświadomili sobie, że sami często dyskryminują innych oraz sami są dyskryminowani ze względu na swoje dysfunkcje. Dowiedzieli się jak łatwo etykietujemy innych i opieramy swoja postawę względem innych na pierwszym wrażeniu. Przekonali się, że niewiedza, przyklaskiwanie uprzedzeniom i hołdowanie stereotypom może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych. Żonkil będzie im zawsze przypominał o tym, że nigdy więcej nie może powtórzyć się historia antysemityzmu, ani żadne inne zjawisko, którego podłożem jest brak tolerancji.

J. Wilmowska, R. Krupa, A. Jończyk

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03