Zajęcia w WSB
8 maja 2019

8 maja 2019 r. Wyższa Szkoła Biznesu otworzyła swoje podwoje dla uczniów klas 7 i 8 naszego Ośrodka. W uczelnianej bibliotece przygotowano dla nich zajęcia rozwijające myślenie i kreatywność. Z prac przygotowanych przez uczniów zostanie przygotowana wystawa. Uczniowie uczestniczyli również w „Bardzo głośnym wykładzie o hałasie”, prowadzonym przez dr Pawła Sobczyka. Wysłuchali prelekcji na temat fizjologii narządu słuchu, a przyjęli ją z dużym entuzjazmem, gdyż połączony był z licznymi doświadczeniami.

A.Kujawińska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03