SOSW Aktualności - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Zarządzenie Dyrektora nr 17/2020/2021 – BR

Zarządzenie Dyrektora nr 17/2020/2021 – BR
27 listopada 2020

Szanowni Państwo

Mając na uwadze potrzeby Państwa dzieci a naszych uczniów podejmujemy próbę nauczania stacjonarnego. Od 30.11.2020 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej w trybie stacjonarnym prowadzone są:
• zajęcia Grup rewalidacyjno – wychowawczych,
• zajęcia dla klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej,
• zajęcia rewalidacyjne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia/pełnoletniego ucznia),
• konsultacje dla uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej oraz uczniów klas maturalnych IV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Słabowidzących i Niewidomych, Słabosłyszących i Niesłyszących, z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, z Niepełnosprawnością Ruchową w tym z Afazją oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej,
• zajęcia praktyczne dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej,
• opieka świetlicowa dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci.

W systemie hybrydowym pracują:
• klasy 4 – 8 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej,
• Grupy wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej,
• Świetlica w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci informujemy, że zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 17/2020/2021 W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TRYBU ZDALNEGO Z DNIA 27.11.2020
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03