SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Zarządzenie Dyrektora SOSW nr 22/2019/2020 z dnia 21.05.2020 – PP

Zarządzenie Dyrektora SOSW nr 22/2019/2020 z dnia 21.05.2020 – PP
21 maja 2020

Procedura mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w Ośrodku zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach 1 – 3 w szkole podstawowej, zajęć rewalidacyjnych w szkołach i przedszkolu wchodzących w skład Ośrodka, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz konsultacji uczniów klas 8 szkoły podstawowej, maturzystów oraz uczniów III szkoły branżowej wraz z oświadczeniami.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
OŚWIADCZENIE RODZICA
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03