SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia trybu zdalnego – PP

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia trybu zdalnego – PP
26 października 2020

Zarządzenie Dyrektora nr 13/2020/2021
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26.10.2020 r.

w sprawie: wprowadzenia trybu zdalnego zajęć w klasach 4 – 8 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej, ponadpodstawowych: IV Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym dla Uczniów Słabowidzących i Niewidomych, Słabosłyszących i Niesłyszących, z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, z Niepełnosprawnością Ruchową w tym z Afazją
oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi im. Zofii Książek – Bregułowej
w Dąbrowie Górniczej, Branżowej Szkole I Stopnia im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej, Szkole Przysposabiającej do Pracy im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej oraz w Grupach rewalidacyjno – wychowawczych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
na czas oznaczony w dniach od 27.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

Dyrektor zarządza co następuje:

§ 1

W związku z wystąpieniem zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, w szczególności zagrożenia SARS-CoV-2, wprowadzam tryb zdalny zajęć w klasach 4 – 8 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej, ponadpodstawowych: IV Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym dla Uczniów Słabowidzących i Niewidomych, Słabosłyszących i Niesłyszących, z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, Niepełnosprawnością Ruchową w tym z Afazją oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej, Branżowej Szkole I Stopnia im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej, Szkole Przysposabiającej do Pracy im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej oraz w grupach rewalidacyjno – wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej na czas oznaczony w dniach od 27.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03