Akademia Dobrych Manier
27 września 2018

Warsztaty savoir – vivre – Akademia Dobrych Manier

PROJEKT SFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO

Dnia 27 września 2018r. młodzież Branżowej Szkoły wzięła udział w warsztatach dotyczących savoir – vivre pt. „Akademia Dobrych Manier” , dzięki realizacji projektu pt. „ Zajęcia terapeutyczne jako forma wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – kontynuacja”, sfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego i mającego na celu wsparcie młodzieży niepełnosprawnej. „Savoir – vivre” oznacza ogładę, dobre maniery. Rozumie się to jako znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności, umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Warsztaty miały na celu przypomnienie podstawowych zasad „savoir-vivre” w różnych sytuacjach oraz uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi. Uczestnicy projektu poznali zasady savoir-vivre’u, które dotyczyły przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:

• nakrywania, podawania do stołu i jedzenia,
• wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,
• form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),
• komunikacji (także telefonicznej i internetowej),
• zachowania się w szczególnych sytuacjach.

Warsztaty były ukierunkowane zarówno na pracę grupową jak i indywidualną, podczas której młodzież opracowała katalog zasad mieszczących się pod pojęciami: kultura słowa, kultura bycia (zachowania się), kultura ubioru i wyglądu, kultura spożywania posiłków, kultura zdrowotna i fizyczna. Natomiast wspólne uczestnicy projektu opracowali Kodeks Kulturalnego Ucznia, w oparciu o pomysły wypracowane indywidualnie. Podczas przeprowadzania warsztatów pomocne okazały się również prezentacje multimedialne pt. Savoir –vivre czyli ABC dobrego wychowania oraz Zasady dobrego wychowania czyli savoir vivre na co dzień.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03