AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA
24 września 2018

„AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”. Pod takim hasłem odbywała się tegoroczna Jubileuszowa 25 Akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. Hasło to zachęcało nas do refleksji nad koniecznością segregowania śmieci, dbania o najbliższe otoczenie oraz w jaki sposób oddziałujemy na przyrodę, co można zrobić dobrego dla naszej planety? Otóż można! 24 września uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Gimnazjum Z. pod kierunkiem Pani Małgosi i Pana Krzysia, wyposażeni w specjalne kolorowe worki do segregacji otrzymane od firmy ALBA i rękawice ochronne, wzięli się do roboty i usunęli śmieci zalegające w naszej okolicy. Podzieleni na grupy porządkowali teren wokół szkoły. Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Dlatego sprzątanie poprzed one było pogadankami w klasach na temat potrzeby organizowania takich akcji ekologicznych dla każdego człowieka. Podczas zajęć uczniowie przypomnieli sobie zasady prawidłowego segregowania śmieci czyli do jakiego worka jakie wrzucamy odpady! Wymyślali hasła dotyczące akcji sprzątania świata. Przeprowadzony został także quiz, gdzie uczniowie odpowiadali na pytania związane z powyższą tematyką oraz zorganizowano zbiórkę zepsutych telefonów komórkowych, nakrętek i zużytych baterii. Dzięki zaangażowaniu uczniów klas PP i Gimn.Z zostało zebrane wiele worków pełnych odpadów. Oczywiście wszystkie posegregowane i wrzucone kolejno do odpowiednich kontenerów! Uprzątnięto nawet jedno nielegalne wysypisko śmieci koło szkoły! Tegoroczne działania uświadomiły uczniom, że wyrzucone szklane i plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach spożywczych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska. Wszyscy uczniowie podeszli do problemu zbierania i segregowania śmieci bardzo entuzjastycznie i zgodnie postanowili, że będą w naszej szkole pracować i działać na rzecz ochrony środowiska przez cały rok!

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03