SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Akcja żonkilowe pola nadziei – LO

Akcja żonkilowe pola nadziei – LO
28 kwietnia 2020

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, jak co roku promuje akcję „Żonkilowe Pola Nadziei”, których podsumowaniem całorocznych działań jest „Marsz Nadziei”. W związku z obecną sytuacją w kraju, tradycyjny Marsz „Pól Nadziei”, gdzie wszyscy spotykaliśmy się razem, w tym roku szkolnym się nie odbędzie. Jednak możemy uczestniczyć w innej formie pt. „Wirtualny Marsz Nadziei 2020”. W tym roku to już 23 edycja akcji Pól Nadziei, która każdej wiosny jednoczy młodszych i starszych ludzi dobrej woli w działaniach na rzecz nieuleczalnie chorych pacjentów Hospicjów. Szkolny Klub Wolontariatu organizuje co roku prelekcje, gdzie najmłodsi dowiadują się czym jest opieka paliatywna i wolontariat, uczą się empatii i wrażliwości na niedolę bliźnich. Kilka razy w roku młodzież SOSW odwiedza chorych w Hospicjum. W czasie tych wizyt młodzi ludzie mogą porozmawiać z pensjonariuszami oraz wręczyć wykonane przez naszych uczniów dziecięce upominki. Czasami wystarczy bardzo niewiele, aby przynieść komuś choremu radość i odrobinę nadziei. W związku z taką wspaniałą współpracą SKW, serdecznie zaprasza Społeczność Ośrodka do udziału w żonkilowej akcji. Organizatorem „Wirtualnego Marszu Nadziei 2020” jest Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu, które za pośrednictwem współdziałających z nim organizacji szkolnych, w tym Szkolnego Klubu Wolontariatu, funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej promuje akcję Marsz „Pól Nadziei”. Aby dołączyć się do tego niecodziennego wydarzenia należy przygotować dowolną pracę związaną z symbolem akcji „Pola Nadziei”. Może to być: zdjęcie Uczestnika wirtualnego marszu z ręcznie zrobionym lub żywym żonkilem; zdjęcie Uczestnika przebranego na żółto z kartką z napisem „Marsz Nadziei 2020”; może też być wykonanie „ramki żonkilowej” ze swoim zdjęciem, w dowolnym programie graficznym lub też po prostu dowolna forma (inwencja twórcza mile widziana. Wykonane prace, można przesłać do 10 maja 2020r. do Koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu na adres: magkalisz@o2.pl, który następnie prześle je do Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła. Po otrzymaniu wszystkich zdjęć w Hospicjum zostanie stworzony kolaż, który następnie będzie publikowany na stronie internetowej hospicjum oraz na facebook-u Hospicjum Sosnowieckiego. Przesłane zdjęcia będą wyrazem łączności i przejściem „Symbolicznego Marszu Nadziei 2020” w dniu 27 maja.

Do przesłanego zdjęcia należy dodać metryczkę: Imię i Nazwisko autora, nazwę placówki edukacyjnej (dodatkowo nazwę grupy przedszkolnej lub klasę szkoły), te dane nie będą publikowane, są one przeznaczone tylko do naszej wiadomości
Przystępując do „Wirtualnego Marszu Nadziei 2020”, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia „Wirtualnego Marszu Nadziei 2020” i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy/zdjęcia uczestnika, jego wizerunku, w ramach promocji „Wirtualnego Marszu Nadziei 2020” oraz działalności Organizatora.

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła
Koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03