Andrzejki – PP
29 listopada 2019

29 listopada, jak zwyczaj nakazuje, uczniowie i nauczyciele Szkoły Przysposabiającej do Pracy rozpoczęli zabawę ,,Andrzejkową”, wykonując znane i lubiane utwory w wersji ,,karaoke”, urządzano wesołe spotkania, podczas których śpiewano, tańczono, a bawiąc się w przewidywanie przyszłości, na przykład lano wosk. Uczestnicy podczas wspólnego muzykowania uczyli się nawiązywania kontaktów społecznych i pozytywnych relacji. Chwilę oddechu zapewnił poczęstunek, na który udaliśmy się do pracowni gospodarstwa domowego. Dużo słodkości, ciasteczka z wróżbami, wróżby z wykorzystaniem serc, imion, przepowiedni dostarczyły wielu emocji.

Ewa Tarnowska, Teresa Kowalska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03