SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Apel profilaktyczny – prawa i obowiązki ucznia

Apel profilaktyczny – prawa i obowiązki ucznia
9 kwietnia 2018

9 kwietnia 2018 r. podczas godzin wychowawczych uczniów klas 4-7 przeprowadzony został apel profilaktyczny na temat praw i obowiązków ucznia. Działanie to związane było z przystąpieniem Szkoły Podstawowej do prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach kampanii pod hasłem Razem raźniej, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka realizowanego w roku szkolnym 2017/2018. Wicedyrektor Agnieszka Pasternak przypomniała społeczności uczniowskiej obowiązujące zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej prawa oraz obowiązki uczniów. Wychowawcy klas wraz ze swoimi podopiecznymi mieli także okazję do stworzenia własnych kodeksów „Praw i obowiązków” obowiązujących w grupie klasowej. Na zakończenie przedstawiciele klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych zostali poproszeni o przeprowadzenie sondażu wśród grupy rówieśniczej na temat praw i obowiązków, które powinny być zapisane dodatkowo w Statucie szkoły.

Kolejne zadania wynikające z potrzeb kampanii wkrótce będą realizowane.

Działania podejmowane w ramach Kampanii realizują cele:

• wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej,
• przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
• edukacja dla bezpieczeństwa

oraz zakładają realizację polityki oświatowej państwa w br. roku szkolnym w zakresie:

• wzmocnienia wychowawczej roli szkoły,
• bezpieczeństwo w Internecie.

Zrealizowanie poszczególnych zadań pozwoli uzyskać tytuł Przyjaznej szkoły/placówki.

Agata Pajkert-Skadłubowicz

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03