SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Arteterapia kluczem komunikacji niepełnosprawnych

Arteterapia kluczem komunikacji niepełnosprawnych
12 grudnia 2018

5 i 12 grudnia 2018r. nauczyciele rewalidacji pracujący z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową zorganizowali warsztaty, których celem było przygotowanie książeczki dotykowej dla dzieci słabowidzących i niewidomych, składającej się z obrazków wypukłych (wykonanych z różnorodnych materiałów o zróżnicowanej fakturze) uzupełnionych tekstem zapisanym w czarnodruku i alfabetem Braille’a. Korzystanie z tego typu pomocy pozwala osobom o ograniczonych możliwościach wzrokowych na pełniejszy odbiór treści, poprzez pobudzanie wielu zmysłów – przede wszystkim dotyku, ale również słuchu, węchu i wzroku (dzięki wykorzystaniu kontrastowych, intensywnych barw, których percepcja jest możliwa dla osób z osłabionym widzeniem). Przedsięwzięcie było częścią projekt Erasmus+, realizowanego w Ośrodku od października 2017 r., pod hasłem „Pomóżcie nam pomóc im. Arteterapia kluczem komunikacji niepełnosprawnych”. Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest poprawa komunikacji werbalnej i niewerbalnej podopiecznych poprzez zastosowanie metod terapii przez sztukę, obejmujących różnorodne formy oddziaływania (np. teatr, muzykę, obraz, ruch), dostosowane do potrzeb i możliwości osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez wymianę doświadczeń z placówkami specjalistycznymi z krajów partnerskich (Finlandią, Grecją, Czechami, Turcją, Wielką Brytanią) oraz wdrażanie i upowszechnianie wybranych, poznanych tam form i metod pracy. Dalszy etap projektu przewiduje między innymi przygotowanie opatrzonego audiodeskrypcją przedstawienia teatralnego pt. „Inny nie znaczy gorszy – historia łaciatego słonia Bombika” w wykonaniu uczniów z dysfunkcją wzroku. Spektakl nawiązywał będzie do treści wykonanej podczas grudniowych warsztatów książeczki dotykowej, będąc jej dopełnieniem, poprzez wykorzystanie innych form przekazu, takich jak ruch sceniczny czy muzyka.

A.Kujawińska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03