BEZPIECZNE FERIE – SPz
4 stycznia 2019

04.01.2019 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, odbyło się przedstawienie „Bezpieczne Ferie”. Wychowankowie Ochotniczego Hufca Pracy z Sosnowca ponownie odwiedzili uczniów naszej szkoły. Tym razem, w przystępny sposób, poruszali problematykę bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Nauczyciele odpowiedzialni za współpracę: Nowak Magdalena, Rutkowska Martyna

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03