Nauczyciele

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2020/2021

Wychowawcy Branżowej Szkoły I Stopnia

Dyrektor

Violetta Trzcina

Wicedyrektor

Elżbieta Chycka

Wychowawca klasa 1A

Kolasa Grażyna

Wychowawca klasa 1B

Męcik Beata

Wychowawca klasa 1C

Jajeśniak – Kalisz Magdalena

Wychowawca klasa 1D

Kostecka Agata

Wychowawca klasa 2A

Pukacz Aneta

Wychowawca klasa 2B

Wyjadłowski Mariusz

Wychowawca klasa 2C

Kołton-Kornes Agnieszka

Wychowawca klasa 2D

Wójcik Janusz

Wychowawca klasa 2E

Jonczyk Aleksandra

Wychowawca klasa 3A

Balicka-Kozub Justyna

Wychowawca klasa 3B

Gądek Daria

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03