DBI 2019
4 lutego 2019

W dniu 4.02.2019 w naszej szkole odbył się apel dotyczący Dznia Bezpiecznego Internetu (DBI), który obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice, angażując państwa z całego świata. Tegoroczne hasło to: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Zgodnie z hasłem chcieliśmy zachęcić uczniów naszej szkoły do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Postęp w rozwoju nowoczesnych technologii, oprócz skutków pozytywnych, wiąże się także z powstawaniem zagrożeń, których ofiarami stają się coraz częściej młodzi internauci. Z tego względu, edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu, staje się zadaniem priorytetowym. Coraz więcej dzieci korzysta z Internetu, ponieważ wzrasta dostępność nowoczesnych technologii a równocześnie zwiększa się skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie najmłodszych. W czasie apelu zwrócono szczególną uwagę na najczęstsze zagrożenia młodych internautów:
– Cyberprzemoc
– Ochrona danych w Internecie
– Uzależnienie od Internetu

Artur Wierzbowski

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03