Droga do przyszłości
27 lutego 2019

Od września uczniowie klas 1- 3 brali udział w zajęciach z innowacji organizacyjno-programowej „Droga do przyszłości” w ramach prowadzonej orientacji zawodowej. Uczniowie poznawali własne upodobania i zainteresowania, swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje do wykonywania różnych zawodów. Uczestniczyli w spotkaniu z pielęgniarką stomatologiczną ,policjantem, ratownikiem medycznym. Nabywali wiedzę na temat różnych zawodów i warunków koniecznych do podjęcia pracy na danym stanowisku. Uczniowie chętnie wcielali się w rolę swoich bohaterów. Zajęcia będą kontynuowane również w 2 semestrze, aby uczniowie mogli poznać wiele innych, ciekawych zawodów.

Magdalena Kołtońska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03