DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA
16 listopada 2021

15 listopada uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy postanowili aktywnie włączyć się w obchody Dnia Czystego Powietrza, realizowanego przez Fundację Ekologiczną Arka. Celem akcji jest walka o czyste powietrze i uświadamianie społeczeństwu, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie wysoka emisja gazów oraz palenie śmieci i innych trujących opałów w piecach domowych. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najpoważniejszych problemów w Polsce. Dotyczy każdego człowieka. Z powodu smogu najbardziej cierpią dzieci i osoby starsze, zwłaszcza chore. Powietrze wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie, zatem jego czystość jest niezwykle ważna. Niestety, Polska jest jednym z krajów, w których powietrze jest najbrudniejsze. W ramach edukacji ekologicznej młodzież SPP uczestniczyła w zajęciach, celem których było wskazanie najczęstszych przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie oglądali także filmy edukacyjne, wykonywali plakaty informacyjne dotyczące sposobów walki ze smogiem, oraz uczestniczyli w doświadczeniach chemicznych, wytwarzając smog podczas reakcji z ciepłym i zimnym powietrzem.

M.Rozwadowska
L.Jakubowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03