DZIEŃ LICZBY Pi
14 marca 2019

14 marca 2019 r. odbyły się zajęcia otwarte pt: „Cóż my wiemy o liczbie Pi?” dla klas gimnazjum – odpowiedzialna p.Małgorzata Dolińska-Stanek, liceum ogólnokształcącego – odpowiedzialny p.Tomasz Kępa oraz klas szkoły branżowej – odpowiedzialna p.Anita Kluska
Celem zajęć było:
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów,
– pobudzanie uczniów do twórczego myślenia,
– popularyzacja matematyki,
– rozwijanie inwencji twórczej uczniów.
Uczniowie zostali zapoznani z ciekawostkami na temat liczby Pi w różnych dziedzinach życia i nauki. Uczniowie recytowali wiersze poświęcone liczbie PI.

Daj, o pani, o boska Mnemozyno, 3,14159
pi liczbę, którą też zowią ponętnie ludolfiną, 2653589
pamięci przekazać tak, by 7932
jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć, gdy 38462643
się zadania nie da inaczej rozwiązać 3(7)3279
pauza – to zastąpić liczbami 50288

Wszyscy obejrzeli krótką inscenizację pt. „Poznajmy liczbę Pi” przedstawioną przez licealistów, a następnie uczniowie wzięli udział w quizie o Ludolfinie. Uczniowie zapamiętali dużo informacji i ciekawostek, i chętnie odpowiadali na pytania. Największą liczbę punktów w quizie zdobył uczeń klasy III LO Szymon Pieterwas. Na koniec odczytano kilka anegdot związanych z liczbą Pi. Do zobaczenia za rok.

T. Kępa

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03