SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dzień Otwarty Ośrodka IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum

Dzień Otwarty Ośrodka IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum
8 marca 2018

W czwartek tj. 8 marca 2018 r. zorganizowaliśmy Dzień Otwarty Ośrodka, na którym prezentowały się: IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum. Stanowisko, które było ciekawie i bogato zorganizowane, znajdowało się w holu, bardzo blisko głównego wejścia do placówki. Można było na nim zauważyć bardzo różny sprzęt tyflooptyczny przeznaczony dla osób niewidomych i słabowidzących, taki jak: elektroniczne lupy powiększające, wygrzewarka Hot – Tex służąca do wykonania rysunku wypukłego oraz stanowisko pracy ucznia niewidomego wyposażone w maszynę brajlowską i podręczniki napisane pismem punktowym Braille’a. Zainteresowani mogli zapoznać się ze sprzętem rehabilitacyjnym, który jest wykorzystywany w nauczaniu młodzieży o innych niepełnosprawnościach jak np.: niedosłuch. Promowaliśmy również książki, w których były zawarte wiersze absolwentów naszej szkoły. Wszystko uzupełniała ekspozycja fotograficzna obrazująca nasze zajęcia, zainteresowania i pasje. Spędziliśmy 45 minut wspólnie pokazując zwiedzającym zalety nszego Ośrodka. Następnie przekazaliśmy opiekę nad stoiskiem starszym koleżankom i kolegom – maturzystom. Promocja IV Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum trwała między godziną 13: 30 a 17: 00, kiedy to rozpoczęły się zebrania z rodzicami w klasach. Zainteresowanie naszym stoiskiem było ogromne, zarówno rodziców dzieci, uczących się już w naszym Ośrodku, jak i studentów studiów podyplomowych tyflopedagogiki oraz innych specjalności. Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy planują swoją przyszłość, aby wzięli pod uwagę naukę w naszym Ośrodku. Gwarantujemy – otrzymacie tu wszechstronne wykształcenie i możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w różnych projektach edukacyjnych oraz zajęciach artystycznych i sportowych. Jest to przecież: „Szkoła dla ludzi z pasją”. Przyjcie do nas, to sami się przekonacie.

Nikodem Kubara klasa Ia LO

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03