GRZECZNY KORYTARZ
3 grudnia 2018

Uczniowie klasy 8C wystąpili z inicjatywą zagospodarowania oraz spędzania wolnego czasu swoich młodszych kolegów i koleżanek podczas przerw. Inicjatywa polega na rozmowach, informowaniu i przypominaniu swoim młodszym kolegom i koleżankom o zasadach przestrzegania regulaminu szkolnego podczas spędzania czasu wolnego w czasie przerw. Propozycja uczniów została entuzjastycznie przyjęta przez Rodziców, Dyrekcję Ośrodka, Grono Pedagogiczne oraz społeczność szkolną. Działania uczniów rozpoczęły się dnia 27 listopada 2018 r. i polegają na prowadzeniu dyżurów przez dwóch uczniów wytypowanych przez wychowawcę w każdym tygodniu. Wychowawca monitoruje dyżury i wspiera swoich zaangażowanych wychowanków.

Magdalena Machelska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03