SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Harmonia w różności – Tolerancja

Harmonia w różności – Tolerancja
15 maja 2018

15 maja w ramach kampanii „Razem raźniej” grupa uczniów z pomocą nauczycieli przygotowała apel na temat – Tolerancji. Adresatami spotkania byli uczniowie klas IV – VII. Apel miał charakter profilaktyczny, a jego celem było rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do innych ludzi oraz kształtowanie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka. Młodzi prelegenci przypomnieli wszystkim zebranym co oznacza termin tolerancja i dlaczego warto być tolerancyjnym w stosunku do innych ludzi. Uzmysłowili kolegom i koleżankom jak ważna jest wyrozumiałość dla odmienności i poszanowanie cudzych uczuć, poglądów, wierzeń, upodobań choćby były całkowicie odmienne od naszych własnych. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, iż w 1995 roku Konferencja Generalna UNESCO przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji i ustanowiła dzień 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Była to odpowiedź na szerzące się na świecie zjawiska nietolerancji, uprzedzeń, rasizmu i przemocy. W dalszej części spotkania uczniowie wysłuchali wierszy – Małgorzaty Wiśniewskiej – Koszela „Tolerancja” i Emilii Wazner „Wyspa Tolerancji”. Uczniowie każdej klasy otrzymali do rozwiązania krzyżówkę i rebus, których hasła oczywiście pokrywały się z tematyką przewodnią dzisiejszego apelu. Na zakończenie spotkania głos zabrała Pani Wicedyrektor Agnieszka Pasternak, mówiąc, iż tolerancja to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie możemy sobie ofiarować i że dzięki niej, świat jest piękniejszy.

Joanna Wyjadłowska
Marta Wierzbowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03