SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA III Wojewódzki Konkurs Ortograficzny

III Wojewódzki Konkurs Ortograficzny
10 kwietnia 2018

10 kwietnia w naszej placówce odbył się III Wojewódzki Konkurs Ortograficzny SZKOLNY MISTRZ ORTOGRAFII pod honorowym patronatem Biblioteki Miejskiej z Dąbrowy Górniczej, Przeglądu Dąbrowskiego, Wielkiej Ligi Czytelników. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach specjalnych oraz szkołach integracyjnych. Nadrzędnym celem konkursu było propagowanie wśród uczniów umiejętności stosowania zasad ortograficznych języka polskiego oraz doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. W zmaganiach wzięli udział miłośnicy polskiej ortografii ze szkół województwa śląskiego. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach: indywidualnie o tytuł Mistrza Ortografii oraz zespołowo o miano Szkoły Mistrzów Ortografii. Wszyscy laureaci wykazali się szczególnymi zdolnościami w zakresie poprawnego pisania w języku ojczystym, bardzo dobrym myśleniem logicznym i znajomością zasad ortograficznych.

Laureaci w kategorii indywidualnej:

I miejsce: Marcin Kozioł SP 20 w Dąbrowie Górniczej
II miejsce: Gabriel Turański SP 20 w Dąbrowie Górniczej
III miejsce: Maria Stojek SOSW w Dąbrowie Górniczej

Laureaci w kategorii zespołowej:

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Wł. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej
II miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
III miejsce: Katolicka Szkoła Podstawowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!.

Aleksandra Jonczyk

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03