Informacja dla rodziców – PP
24 marca 2020

Drodzy Rodzice!
Dyrektor Ośrodka SOSW przekazuje następujące informacje:

INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

1. Począwszy od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. nauczanie będzie prowadzone zdalnie według planu zajęć danej klasy; obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa.

2. Otrzymacie Państwo od wychowawców plany lekcji, wg których odbywać się będą zajęcia. Mogą być one prowadzone online z użyciem smartfona/tabletu/laptopa/komputera stacjonarnego oraz zajęcia nieekranowe- poprzez maile, w czasie takich zajęć nieekranowych nauczyciel jest do dyspozycji ucznia.

3. Nauczyciele będą mogli wykorzystywać obowiązujące podręczniki, zintegrowaną platformę edukacyjną proponowaną przez men (www.epodreczniki.pl), materiały udostępniane przez CKE, materiały wykonane przez siebie, inne materiały dostępne online.

4. Nauczyciele rewalidacji są do dyspozycji ucznia po południu, wychowawcy internatu i świetlicy są do dyspozycji ucznia po południu- pomagają w odrabianiu lekcji, wspierają pracę ucznia.

Informacja o sposobie oceniania ucznia

1. Uczniowie będą oceniani zdalnie, z wykorzystaniem aplikacji, komunikatorów i programów, za pomocą których nauczyciel komunikuje się z uczniami.
2. Ocenianie będzie zróżnicowane, np. odpowiedź ustna, praca domowa, kartkówka, itp.
3. Oceny będą przekazywane uczniom, rodzicom i zapisywane przez nauczyciela w specjalnym pliku zbiorczym.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03