KALAMBURY LOGOPEDYCZNE
21 grudnia 2018

21.12.2018 r. w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, odbył się konkurs szkolny „Kalambury logopedyczne”. Celem konkursu było propagowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, zastosowanie w praktyce znaków graficznych i gestów oraz rozwój współpracy i umiejętności pracy w grupach, dobra zabawa uczniów. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy 8Az, 7Az, 5Bz, 3Bz. Organizatorami byli nauczyciele- specjaliści: Martyna Dębska, Katarzyna Andrzejewska. Dziękujemy za aktywny udział w konkursie !

Martyna Dębska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03