Kampania – Moda na dobro – PP
24 stycznia 2019

W ramach Kampanii ogólnopolskiej ,,Moda na dobro,, pani Ewa Tarnowska zaproponowała uczniom wykonanie prac w ramach zajęć „Funkcjonowanie osobiste i społeczne” na temat: ,,Recepta na dobro”. Uczniowie, przy pomocy nauczycielki, przeprowadzili ,,burzę mózgów”, podając przykłady dobrych zachowań, dobrych słów, dobrych przeżyć. Swoje przemyślenia, spostrzeżenia zapisali w zeszytach przedmiotowych. Powstała również plansza ,,Recepta na dobro,, – ,,Mam poczucie własnej wartości”. Uczniowie sformułowali kilka ważnych punktów, jak powinien zachować się uczeń w trudnych sytuacjach? Plansza została wywieszona w celu poinformowania całej społeczności o wnioskach ,,modnych na dobro”. Pani Ewa Tarnowska przeprowadziła pogadankę, stosując elementy Programu profilaktycznego: ,,Żyj zdrowo i bezpiecznie,, na temat: ,,Mam poczucie własnej wartości’, a uczniowie pracowali z kartami pracy ,,Poznaję siebie i innych”, wykazując się aktywnością, zaangażowaniem i współpracą w grupie.

Ewa Tarnowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03