SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Konkurs fotograficzny – Uśmiech dziecka – Liceum

Konkurs fotograficzny – Uśmiech dziecka – Liceum
5 kwietnia 2018

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej
Zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt.:

„Uśmiech dziecka”

Regulamin konkursu:
1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wraz z nauczycielami SOSW w Dąbrowie Górniczej.
2.Tematem konkursu jest prezentacja różnych odcieni uśmiechu dziecka.
3.Cele konkursu:
– kształtowanie pozytywnego wizerunku dziecka;
– uwrażliwienie na emocje drugiego człowieka;
– popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
4.Sposób przeprowadzenia konkursu:
– każdy uczestnik zgłasza do trzech prac;
– format prac – odbitki kolorowe lub czarno-białe;
– rozmiar minimum 10 x 15 (lub większy);
– do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy;
5. Miejsce i termin składania prac:
– prace należy dostarczyć do 11.05.2018r do sali P4.0.29 lub P7.0.24
6. Kryteria oceny prac konkursowych:
– komisja będzie najwyżej oceniała prace prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę;
– oceniana będzie również estetyka, efekt wizualny oraz przejrzystość wykonania.
7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie wewnątrzszkolnej.
8. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie biorący udział
w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
9. Prace mogą podlegać zwrotowi na życzenie uczestnika konkursu.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
11. Partnerem konkursu jest: PKP Informatyka spółka z o. o.

Organizatorzy:
Aleksandra Jędryczka, Martyna Dębska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03