SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Konkurs fotograficzny „Uśmiech dziecka”

Konkurs fotograficzny „Uśmiech dziecka”
14 czerwca 2018

W maju, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczm dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, zorganizowano konkurs fotograficzny pt. „Uśmiech dziecka”. Konkurs był adresowany do uczniów wraz z nauczycielami SOSW w Dąbrowie Górniczej. Konkurs miał na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku dziecka, uwrażliwienie na emocje drugiego człowieka, a także popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu. Zadaniem uczestników konkursu było dostarczenie do organizatorów, do trzech prac (odbitki kolorowe lub czarno-białe), rozmiar minimum 10×15 z dołączoną kartką z imieniem, nazwiskiem autora i tytułem pracy. Przy wyborze zwycięzców organizatorzy kierowali się prezentacją tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę, oceniali estetykę, efekt wizualny oraz przejrzystość wykonania. Wyróżnione prace zostały nagrodzone. Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy. I miejsce- uczniowie klasy 6 Az.

Wyróżnienia
• Grupa przedszkolna 1, „Pingwinki”
• Grupa przedszkolna 4 „Kotki”
• Grupa przedszkolna 12, „Motyle”
• Uczennica klasy 2Az
• Uczennica klasy 6D

Wizualizację prac konkursowych można oglądać od 14.06.2018 r. w holu głównym SOSW.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03