SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Konkurs historyczny z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3Maja

Konkurs historyczny z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3Maja
6 maja 2021

Z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w konkursie historycznym. Ich zadaniem było samodzielne wykonanie plakatu upamiętniającego największy sukces Sejmu Wielkiego na drodze do naprawy Rzeczypospolitej, czyli uchwalenie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Prace uczniów przedstawiały wydarzenia, bohaterów i symbole związane z tym najważniejszym dokumentem ówczesnej Polski. Celem konkursu było upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3 Maja, upowszechnienie wiedzy historycznej związanej z okresem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, kształtowanie postaw patriotycznych i dumy narodowej, a także rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczniów. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali oceny celujące z aktywności oraz pamiątkowe dyplomy. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie mogli kształtować postawę szacunku dla dorobku przeszłych pokoleń oraz utrwalić pamięć o bohaterach, miejscach i wydarzeniach mających wpływ na losy naszej ojczyzny.

Joanna Wyjadłowska
Marta Wierzbowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03