SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Konkurs przyrodniczo – ekologiczny z okazji „Dnia Drzewa”

Konkurs przyrodniczo – ekologiczny z okazji „Dnia Drzewa”
5 października 2018

W dniu 4 października 2018 r. p. Ewa Tarnowska przygotowała i przeprowadziła wśród uczniów klas Gimnazjum ZET oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy Konkurs przyrodniczo – ekologiczny z okazji ,,Dnia Drzewa” pod hasłem: ,,Planeta Ziemia – to mój dom”. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z różnorodnością i znaczeniem flory oraz fauny dla życia człowieka. Rozpoznawali gatunki drzew na ilustracjach, utrwalali i poszerzali wiadomości na temat fantastycznej umiejętności samożywności zielonych części roślin, wydzielania tlenu niezbędnego do życia ludziom oraz pochłaniania dwutlenku węgla, kurzu, pyłów, spalin, czyli oczyszczania powietrza. Uczniowie przeprowadzili doświadczenie, podczas którego mogli przekonać się, jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać bez tlenu koniecznego do oddychania, a dostarczanego przez tzw. „zielone płuca” Wszyscy byli zaangażowani, aktywni, najlepsi otrzymają nagrody książkowe podczas obchodów ,,Dnia Drzewa”.

Ewa Tarnowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03