SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Korfanty, Fojkis, Bawół, Stęślicki, Stanek Wy ich znacie, bo MY TAK!!!

Korfanty, Fojkis, Bawół, Stęślicki, Stanek Wy ich znacie, bo MY TAK!!!
6 października 2021

Wycieczka do Siemianowic Śląskich, rodzinnego miasta Wojciecha Korfantego, miasta, które w III Powstaniu Śląskim odegrała wielką rolę. Miasto, które chciało być polskie, chociaż nigdy nie było, którego mieszkańcy czuli się Polakami. Wiele ciekawych informacji przekazał nam Wojciech Grzyb, dyrektor Muzeum Miejskiego w Siemianowicach. Z powagą i skupieniu, zadumą słuchaliśmy opowieści, historii, które tak dalekie w czasie stały się nam bliższe. Po lekcji na żywo udaliśmy się do pięknego parku wokół Muzeum i tam czekała nas niespodzianka-GRA TERENOWA dla UCZNIÓW KLAS LICEUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ. Gra związana tematycznie z powstaniami śląskimi. Każdy miał grę dostosowaną do swoich możliwości, brajl, tyflografiki, powiększona czcionka i audiodeskrypcją podczas zwiedzania. Wypadliśmy świetnie, Prawie na każde pytanie znaliśmy odpowiedzi, z czego jesteśmy bardzo dumni.

A.Pukacz

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03