Maturzyści z wizytą u Zofii
13 lutego 2020

13 lutego 2020 roku, uczniowie klas trzecich liceum wzięli udział w zajęciach: „Maturzyści z wizytą u Zofii”. Celem lekcji wychowawczej było: zapoznanie się z postacią Zofii Książek – Bregułowej, poznanie jej twórczości, zrozumienie przesłania artystki: „Wielki czyn powstaje z wielkiego marzenia” oraz wyjaśnienie, co znaczy zwrot „wzór osobowy”. Najpierw młodzież zapoznała się z biografią Zofii na podstawie poświęconych jej książek oraz filmu o przyszłej patronce szkół Ośrodka. Następnie złożyli wizytę w Izbie Pamięci, gdzie z ciekawością oglądali zgromadzone pamiątki po artystce. Potem wysłuchali nagrań wierszy poetki. Swoją wiedzę sprawdzili rozwiązując quiz o Zofii Książek – Bregułowej, a na zakończenie zajęć wykonali mapę mentalną dotyczącą postaci bohaterki zajęć, jako wzoru osobowego. Maturzyści do udziału w zajęciach zaprosili młodszych kolegów z klasy pierwszej liceum. Zajęcia dostarczyły im wiadomości o Pani Zofii, która niezłomnie walczyła o swoje marzenia, pomimo wielu przeciwności losu. Do końca była osobą aktywną, z poczuciem humoru, swą postawą dostarczała wzoru do naśladowania.

Joanna Wilmowska, Renata Krupa

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03