SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA „Moda na DOBRO” – Poniedziałek

„Moda na DOBRO” – Poniedziałek
21 stycznia 2019

   Podczas poniedziałkowej godziny wychowawczej prelekcję na temat odpowiedzialności karnej oraz szeroko rozumianej przemocy, przeprowadziła pani mgr Katarzyna Gajewska – kurator zawody Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Na co dzień pani kurator wykonuje orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Temat prelekcji trudny, lecz istotny, pobudzający do myślenia i zastanowienia się nad swoim zachowaniem. Przytaczane przykłady z życia codziennego, pozwoliły młodzieży przybliżyć nie tylko zawiłości prawa karnego, ale również pokazały możliwość egzekwowania własnych praw w przypadku, gdy padnie się ofiarą przestępstwa.
Tematyka prelekcji ukazała sytuacje, na podstawie których młody człowiek (w tym nieletni) może zostać ukarany przez Sąd. Pani Katarzyna Gajewska objaśniała procedury postępowania oraz współdziałania policji wraz z rodzicami, szkołą, sądem i kuratorami sądowymi.
Prelekcja pani kurator to jedno z wielu działań podejmowanych w bieżącym tygodniu nauki wśród uczniów klas 4-8 w ramach realizowanej kampanii „Moda na DOBRO”.
Panie pedagog oraz psycholog przeprowadzą zajęcia warsztatowe mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej problemu przemocy jak również kształtowanie oraz promowanie postaw empatycznych. Dodatkowo podczas zajęć języka polskiego uczniowie będą mieli możliwość napisania własnej „recepty na DOBRO”.

A.Pajkert-Skadłubowicz

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03