Na będzińskim zamku
12 kwietnia 2019

W celu poznania historii i dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz kształtowania u uczniów szacunku dla dorobku przeszłych pokoleń uczniowie Szkoły Podstawowej wybrali się 12 kwietnia 2019 r. do Muzeum Zagłębia w Będzinie. Muzeum oferuje do zwiedzania takie obiekty, jak: Pałac Mieroszewskich, Zamek wraz z wieżą, Dom Modlitwy „Mizrachi”, Wzgórze Zamkowe oraz Podziemia Będzińskie. My zwiedziliśmy Zamek oraz Wzgórze Zamkowe. Na wstępie pani przewodnik zapoznała nas z historią obiektu, a wewnątrz mogliśmy zobaczyć ciekawą ekspozycję zatytułowaną „Broń dawna”. Kolekcja przybliżyła nam rozwój broni i uzbrojenia od XVI do pocz. XX wieku. Po obejrzeniu tej wystawy pani przewodnik zapoznała nas z kolejną ekspozycją zatytułowaną „Z dziejów zamku i miasta Będzina”. Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu na temat rozwoju osadnictwa na Wzgórzu Zamkowym w średniowieczu. Obejrzeliśmy najstarsze ryciny i grafiki przedstawiające ewolucję zamku na przestrzeni wieków. Po opuszczeniu zamku udaliśmy się na spacer po Wzgórzu Zamkowym.

Joanna Wyjadłowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03