SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Na czym polega wolontariat?

Na czym polega wolontariat?
2 października 2017

2 października 2017 r. w Szkole Podstawowej odbył się apel na temat wolontariatu. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Z pomocą opiekuna i pedagoga młodzi samorządowcy przygotowali prezentację poświęconą zagadnieniom wolontariatu. Przybliżyli uczniom klas IV-VII definicję, główne cele, założenia oraz jego idee. Powiedzieli kim jest wolontariusz oraz kto i dlaczego wybiera ten rodzaj niesienia pomocy potrzebującym. Zapoznali zebranych z cechami dobrego wolontariusza i kodeksem etycznym. Uczniowie dowiedzieli się co robią wolontariusze i komu mogą pomagać. Na zakończenie spotkania przewodnicząca Samorządu zaprosiła wszystkich uczniów do wspólnej pracy na rzecz podopiecznych schroniska dla zwierząt w Bolesławiu. Pomoc dla naszych czworonożnych przyjaciół będzie polegała na zbiórce pokarmu, koców i zabawek, które uczniowie wraz z opiekunem przekażą do schroniska. Dzięki pracy na rzecz innych, dzieci i młodzież uczą się empatii w stosunku do słabszych, poszkodowanych przez los, wrażliwości na krzywdę ludzką oraz kreatywnie spędzać czas wolny. Ponadto wzrasta ich samoocena i pewność siebie. Joanna Wyjadłowska.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03